Villkor för kemtvätt

Villkor för kemtvätt och vattentvätt

1. Det finns ingen garanti för kemtvätt och vattentvätt för behandling av plagg mot
eventuella fläckar. Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB gör sitt bästa för att avlägsna
eventuella fläckar.

2a. Det är kundens ansvar att underrätta personalen om eventuella fläckar på plaggen
innan de lämnas in för kemtvätt eller vattentvätt. 2b. Om plaggen skickas till kemtvätt eller
vattentvätt är det på kundens egen risk om plaggen skadas på grund av plaggens slitna
skick eller fläckar.

3. Om punkt (2a) ovan inte uppfylls och kunden hävdar att fläcken inte fanns före kemtvätt eller vattentvätt, tar Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB inget ansvar för sådana fläckar som uppstår efter att tjänsten har utförts. Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB kan därför inte avgöra om fläcken är resultatet av en felaktigt utförd tjänst. I ett sådant fall hänvisas kunden till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som bedömer situationen.

4. Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB ersätter inte kunden direkt i butiken för skador som uppstår efter kemtvätt eller vattentvätt såvida inte punkt 5 har uppfyllts. Om kunden anser att tjänsten har utförts felaktigt hänvisas kunden till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som bedömer situationen.

5. Om Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB anser att ett uppenbart fel har begåtts vid utförandet av kemtvätt eller vattentvätt ska Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB ersätta kunden: (1) antingen om kunden uppvisar ett kvitto på det skadade plagget, där vi också tar hänsyn till det värde som har minskat sedan köpet av plagget, (2) eller om kunden inte uppvisar något kvitto kommer vi att ersätta kunden endast genom att inte ta betalt för tjänsten, alternativt kommer tjänsten att rabatteras beroende på överenskommelse mellan kunden och personalen.

Allmänna reklamationsnämnden: www.arn.se
Villkor fastställda av Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB. Kunden omfattas automatiskt av dessa villkor vid köp av kemtvätt och vattentvätt tjänster.

%d bloggare gillar detta: